ELEKTRO REVIZIE SK


Vitajte na stránkach ELEKTROREVÍZIE MK 

 

Ponúkame a vykonávame nasledovné služby:

 

Východiskové a pravidelné Odborné prehliadky a Odborné skúšky elektrických zariadení – revízie v priemyselných

objektoch ako elektroinštalácie, antistatické AS a elektrostatické ESD podlahy, elektrické ručné náradie, kancelárske

spotrebiče, revízie rodinných domov, bytoviek, bánk, revízie na školách, obecných úradov, kúpeľných zariadení a hotelov,

bleskozvody, elektrické stroje, v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Zz.

 

 Východiskové Odborné prehliadky a skúšky el.zariadení v zmysle

STN 33 1500, STN 33 2000–6

Pravidelné Odborné prehliadky a skúšky el.zariadení v zmysle

STN 33 1500, STN 33 2000–6

Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov v zmysle

STN 33 1500, STN 33 2000–6

Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania v zmysle

STN 33 1600

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov, kancelárskej techniky ( počítače, tlačiarne, kopírky, faxi a pod.) počas ich

používania v zmysle STN 33 1610

Revízie elektrických zariadení strojov v zmysle STN EN 60204–1

 

Vieme zabezpečiť  revízie  :
revízie komínov
revízie výťahov
revízie plynových zariadení
revizie brán
revizie xboxov
revízie kotlov
revízie hasiacich prístrojov

 

Snažíme sa , aby nami dodávané práce boli vykonávané v požadovanej kvalite a odovzdané v dohodnutých termínoch k spokojnosti

odberateľov v cenách dohodou po vzájomnej konzultácii.